Warunki dotyczące opcji Flexibility

Zapoznaj się z warunkami opcji Flexibility, zanim dodasz ją do swojej rezerwacji.

Opcja Flexibility

1.1 Dla biletów wymiennych Light i Standard KLM oferuje możliwość zakupu opcji Flexibility. Zakup tej opcjonalnej usługi jest możliwy jedynie podczas rezerwacji online na KLM.com.

1.2 Opcja Flexibility dostępna jest wyłącznie dla lotów na terenie Europy oraz wyłącznie w przypadku biletów kupowanych na KLM.com na 10 lub więcej dni przed wylotem.

1.3 Opcja Flexibility zapewnia swobodę aż trzykrotnej zmiany daty i godziny podróży i/lub miasta docelowego (na terenie Europy). Zmiana miejsca wylotu nie jest możliwa.

1.4 W przypadku zakupu biletu typu open jaw (wylot do jednego miasta i powrót z innego) lub w przypadku zmiany biletu powrotnego na bilet typu open jaw opcja Flexibility może zostać wykorzystana wyłącznie, jeżeli odległość pomiędzy 2 miastami, których nie obejmuje dany bilet, jest mniejsza niż odległość podróży w pierwszą stronę i podróży powrotnej.

1.5 Warunki opcji Flexibility obowiązują do 48 godzin przed wylotem danego lotu. Od 48 godzin przed wylotem zaczynają obowiązywać warunki oryginalnego biletu.

1.6 Nie płacą Państwo różnic w cenie taryfy w przypadku zmian dotyczących tej samej taryfy. Gdy zmiana obejmuje wyższy typ taryfy, należy zapłacić różnicę w cenie. Natomiast w przypadku zmiany na niższy typ taryfy różnica w cenie nie zostanie zwrócona. Zmiana dat podróży, godzin podróży i/lub miasta docelowego może spowodować zmianę podatków i opłat.

1.7 Po zmianie biletu, do którego dokupiono opcję Flexibility, pierwotne warunki taryfy biletu znów zaczną obowiązywać.

Zwrot kosztów

2.1 Koszty związane z zakupem opcji Flexibility mogą zostać zwrócone, jeżeli w ciągu 24 godzin od momentu jej zakupienia zostanie wystosowany wniosek o zwrot kosztów lub jeżeli KLM odwoła Państwa lot. W przypadku odwołania lotu lub dokonania zmiany rezerwacji obowiązują warunki przewozu KLM. Zapoznaj się z warunkami przewozu KLM