Zrównoważony rozwój na pokładzie

Musimy radykalnie zmienić branżę lotniczą, aby zmierzała w kierunku zrównoważonego rozwoju. Nieustannie pracujemy nad wprowadzaniem odpowiednich zmian. Małe zmiany również przyczyniają się do realizacji naszego celu. Zmiany w naszej obsłudze pokładowej są przykładem takich małych zmian.

Co robimy?

Wprowadzamy niewielkie zmiany w naszej obsłudze pokładowej, takie jak zmniejszenie wagi przedmiotów na pokładzie, dokonywanie świadomych wyborów posiłków i próba maksymalizacji recyklingu.

Redukcja wagi

Jeśli samolot waży mniej, zużywa mniej paliwa. Efekt? Mniejsza emisja CO₂. Redukujemy nasze emisje, zmniejszając wagę naszych siedzeń, wózków i innych przedmiotów, które zabieramy na pokład.

Zmiany mogą być niewielkie, ale mają konkretny wpływ: trzygodzinny lot wytwarza średnio 31,045 kg CO₂. Zmniejszenie masy o 1000 kg pozwala nam zredukować ten poziom o 275 kg CO₂. Stale doskonalimy nasze wysiłki, liczy się każdy kilogram.

Świadome wybory posiłków

Każdego roku na pokładach naszych samolotów serwujemy około 40 milionów posiłków. Przy wyborze posiłków staramy się myśleć o wpływie na środowisko.

Recykling

Do 2030 roku zamierzamy konsekwentnie wytwarzać o 50% mniej odpadów resztkowych niż w 2011 roku. W 2021 roku osiągnęliśmy ten odsetek, ale zdajemy sobie sprawę, że to dlatego, że wykonaliśmy mniej lotów z powodu pandemii COVID-19. Oznacza to, że osiągnięcie naszego celu jest jeszcze przed nami.

Ciężko pracujemy, aby jeszcze bardziej zmniejszyć produkcję odpadów. Większość tych odpadów powstaje na pokładach naszych samolotów: Wyróżniliśmy 3 nasze projekty recyklingu produktów pokładowych.

Kwestionowanie zasad i przepisów

Poprawa zrównoważonego rozwoju naszej branży jest wyzwaniem. W niektórych miejscach surowe zasady i przepisy dotyczące recyklingu uniemożliwiają nam recykling w takim stopniu, jak byśmy chcieli. Ciężko pracujemy, aby zapewnić zmianę tych zasad i przepisów. Kiedy to nastąpi, mamy nadzieję na recykling większej ilości odpadów.

Co możesz zrobić

Naszym obowiązkiem jako linii lotniczej jest wspieranie bardziej zrównoważonego rozwoju branży lotniczej. Ale są małe rzeczy, które możesz zrobić, aby się do tego przyczynić.

Najczęściej zadawane pytania