Zrównoważone paliwo lotnicze

Samoloty potrzebują energii, aby latać. W branży lotniczej wykorzystujemy paliwo kopalne: naftę. Ale kiedy spalamy naftę, wytwarza ona dwutlenek węgla (gaz znany również jako CO₂). Zbyt dużo CO₂ w powietrzu zapobiega ulatnianiu się ciepła w przestrzeń kosmiczną, co nazywamy efektem cieplarnianym. Aby ograniczyć globalne ocieplenie i uniknąć dalszych zmian klimatu, musimy zmniejszyć emisje CO₂. Jednym ze sposobów jest użycie innego rodzaju paliwa.

Czym jest SAF?

Zrównoważone paliwo lotnicze (Sustainable Aviation Fuel, SAF) wytwarzane z bardziej ekologicznych surowców, takich jak oleje odpadowe pochodzenia organicznego (np. zużyty olej spożywczy) lub odpady leśne i rolnicze, a nawet z zielonego wodoru i wychwyconego z powietrza dwutlenku węgla. Oznacza to, że Zrównoważone paliwo lotnicze, którego używamy:

  • wykorzystuje surowce odnawialne,
  • umożliwia zmniejszenie o co najmniej 75% całkowitej emisji CO₂ w cyklu życia w porównaniu z paliwem kopalnym do silników odrzutowych,
  • redukuje emisje innych szkodliwych substancji, takich jak cząstki stałe i siarka.

Jakiego rodzaju paliwa używa KLM?

W 2011 roku przeprowadziliśmy pierwszy na świecie lot komercyjny, częściowo napędzany Zrównoważonym paliwem lotniczym, wytworzonym ze zużytego oleju spożywczego. KLM kupuje Zrównoważone paliwo lotnicze wyprodukowane wyłącznie z surowców, które mają jak najmniej negatywny wpływ na różnorodność biologiczną i produkcję żywności. Przykładowo, nie używamy soi i oleju palmowego, ponieważ korzystanie z tych surowców może przyczyniać się do zwiększania poziomu deforestacji.

Nasze Zrównoważone paliwo spełnia kryteria wydane przez:

Niewielka ilość paliwa SAF dla wszystkich lotów z Amsterdamu

Do układu paliwowego każdego samolotu odlatującego z lotniska Amsterdam Schiphol dodajemy paliwo SAF w takiej ilości, by łącznie SAF stanowiło 1% całego paliwa. Oznacza to, że podwoiliśmy ilość SAF, którą dodawaliśmy do paliwa w 2022 roku. Nasz cel? 10% zawartości paliwa SAF do 2030 roku. Ze względu na zwiększenie zawartości SAF, dostosowaliśmy odpowiednio ceny biletów w zależności od dystansu konkretnych lotów. Choć 1% może wydawać się bardzo małą ilością, jest to ważny krok we właściwym kierunku.

Będziemy musieli współpracować ze wszystkimi środowiskami, z którymi się stykamy, w celu opracowania solidnych rozwiązań i innowacji, które pomogą przyspieszyć wykorzystanie i produkcję SAF.

W 2011 roku przeprowadziliśmy pierwszy na świecie lot komercyjny, częściowo napędzany paliwem wytworzonym ze zużytego oleju spożywczego.

Dlaczego nie można używać 100% paliwa SAF?

Niestety, Zrównoważone paliwo lotnicze nie jest jeszcze dostępne na dużą skalę. Oznacza to, że jest ono 3 lub nawet 4 razy droższe niż tradycyjne paliwo. Obecnie zrównoważone paliwo lotnicze stanowi jedynie niewielki dodatek do milionów ton nafty wykorzystywanej przez komercyjne linie lotnicze. Aby znacząco wpłynąć na ogólny poziom emisji dwutlenku węgla w lotnictwie, istotny jest wkład naszych pasażerów.

Twój wkład w ekologiczne działania

Podczas rezerwowania lotu KLM oferujemy Ci możliwość dokupienia dodatkowej ilości paliwa SAF. Cena Twojego wkładu jest obliczana na podstawie kilku czynników wpływających na wielkość emisji CO₂ podczas Twojego lotu, takich jak: rodzaj samolotu, odległość i historyczny współczynnik obciążenia.

Dzięki swojemu wkładowi w kupno paliwa SAF przyczyniasz się do zmniejszenia zależności podróży lotniczych od zwykłych paliw kopalnych. Podczas wszystkich naszych lotów startujących z lotniska w Amsterdamie wykorzystywane jest paliwo z 1% domieszką SAF. To już coś, ale z Twoją pomocą możemy zrobić jeszcze więcej.

Ceny paliwa SAF w zależności od miejsca docelowego

Jak obliczamy Twoją emisję dwutlenku węgla

Co roku francuski oddział świadczącej usługi rachunkowe firmy KPMG przeprowadza audyt KLM w celu sprawdzenia, czy metody obliczeniowe stosowane przez te linie lotnicze są zgodne z metodami opisanymi poniżej oraz międzynarodowymi wytycznymi. Zakres audytu dostępny jest w sprawozdaniu z audytu KPMG.

Aktualnie stosowane metody i sprawozdanie z audytu:

Sprawdź przewidywaną wielkość emisji CO₂ swojego lotu na stronie Moja Podróż lub podczas rezerwacji biletu.

Dodaj paliwo SAF do swojej rezerwacji

Możesz dodać zrównoważone paliwo lotnicze podczas dokonywania rezerwacji. Jeśli chcesz je dodać, a posiadasz już rezerwację, zaloguj się do zakładki Moja Podróż.

Twoja rezerwacja obejmuje więcej niż 1 pasażera? Dodanie Zrównoważonego paliwa lotniczego w zakładce Moja Podróż nie będzie możliwe, jeśli dodano je już wcześniej w ramach jednej rezerwacji.

Co robimy z Twoim wkładem w paliwo SAF?

Za Twój wkład kupujemy dodatkowe paliwo SAF, które dodajemy do systemu paliwowego na lotnisku Amsterdam Schiphol (lub jednym z innych lotnisk, na których dodajemy paliwo SAF). Twój lot nie będzie bezpośrednio obejmował wykupionej przez Ciebie dodatkowej ilości SAF, ponieważ jest to logistycznie skomplikowane do zorganizowania.

Ponieważ dodajemy paliwo SAF do systemu paliwowego na lotnisku, również inne loty odlatują z większą ilością SAF na pokładzie, a zatem mają niższe emisje. Nie możemy jednak oficjalnie tego potwierdzić, ponieważ paliwo SAF nie zostało opłacone przez pasażerów tych lotów. KLM podlega corocznemu audytowi, aby upewnić się, że deklarowana redukcja CO₂ odpowiada otrzymanym przez nas certyfikatom SAF.

Twój dodatkowy wkład w paliwo SAF jest w 100% wykorzystany na zakup większej ilości paliwa SAF. KLM nie czerpie z tego zysków.

Chcesz zrobić więcej?

Chociaż podróże lotnicze nie są jeszcze zrównoważone środowiskowo, istnieją działania, które możesz podjąć, aby zmniejszyć swój ślad węglowy. Są to drobne rzeczy, takie jak podróżowanie z lekkim bagażem lub zabranie własnej butelki z wodą albo własnych słuchawek. Lub ważniejsze rzeczy, takie jak zakup Zrównoważonego paliwa lotniczego. Oferujemy naszym pasażerom również możliwość pomocy w zrekompensowaniu części szacowanej emisji CO₂ z ich lotu poprzez udział w wybranych przez nas projektach ponownego zalesiania.

Więcej na temat ponownego zalesiania

Najczęściej zadawane pytania