Zrównoważone paliwo lotnicze (SAF)

Samoloty potrzebują energii, aby latać. W branży lotniczej wykorzystujemy paliwo kopalne: naftę. Ale kiedy spalamy naftę, wytwarza ona dwutlenek węgla (gaz znany również jako CO₂). Zbyt dużo CO₂ w powietrzu zapobiega ulatnianiu się ciepła w przestrzeń kosmiczną, co nazywamy efektem cieplarnianym. Aby ograniczyć globalne ocieplenie i uniknąć dalszych zmian klimatu, musimy zmniejszyć emisje CO₂. Jednym ze sposobów jest użycie innego rodzaju paliwa.

Czym jest SAF?

Zrównoważone paliwo lotnicze (Sustainable Aviation Fuel, SAF) wytwarzane z bardziej ekologicznych surowców, takich jak oleje odpadowe pochodzenia organicznego (np. zużyty olej spożywczy). Oznacza to, że Zrównoważone paliwo lotnicze, którego używamy:

  • wykorzystuje surowce odnawialne,
  • Emituje co najmniej 75% mniej CO₂ niż kopalne paliwo do silników odrzutowych w całym cyklu życia, od produkcji do spalania
  • redukuje emisje innych szkodliwych substancji, takich jak cząstki stałe i siarka.

Jaki rodzaj zrównoważonego paliwa lotniczego stosuje KLM?

W 2011 roku przeprowadziliśmy pierwszy na świecie lot komercyjny, częściowo napędzany Zrównoważonym paliwem lotniczym, wytworzonym ze zużytego oleju spożywczego. KLM kupuje tylko SAF wyprodukowany z surowców, które nie stanowią konkurencji dla produkcji żywności i nie wpływają na różnorodność biologiczną. Przykładowo, nie używamy soi i oleju palmowego, ponieważ korzystanie z tych surowców może przyczyniać się do zwiększania poziomu deforestacji.

Nasze Zrównoważone paliwo spełnia kryteria wydane przez:

Niewielka ilość paliwa SAF dla wszystkich lotów z Amsterdamu

Dodajemy 1% paliwa SAF do układu paliwowego na lotnisku Amsterdam Schiphol, tak, by stanowiło ono 1% paliwa w każdym locie. Oznacza to, że podwoiliśmy ilość SAF, którą dodawaliśmy do paliwa w 2022 roku. Chociaż 1% paliwa SAF może wydawać się bardzo małą ilością, jest to ważny krok we właściwym kierunku. Naszym celem jest stopniowe wprowadzanie większych ilości paliwa SAF. Dążymy do tego, by do 2030 roku zużywana przez nasze linie ilość tego paliwa stanowiła 10% wartości naszego całkowitego zużycia paliwa na bazie nafty.

Aby osiągnąć ten cel, współpracujemy z firmami, które korzystają z naszych usług towarowego transportu lotniczego. Ty też możesz dołożyć swoją cegiełkę, dodając dodatkową ilość paliwa SAF do swojej rezerwacji. Dzięki tym wspólnym wysiłkom w 2022 roku wykorzystaliśmy jedną dziesiątą światowej produkcji paliwa SAF i możemy podjąć zobowiązanie dotyczące dalszego zwiększania zakresu wykorzystania i produkcji tego paliwa.

Ponieważ używamy coraz więcej paliwa SAF, zmieniliśmy ceny naszych biletów. Wzrost cen zależy od klasy podróży i odległości pokonywanej podczas lotu.

W 2011 roku przeprowadziliśmy pierwszy na świecie lot komercyjny, częściowo napędzany paliwem wytworzonym ze zużytego oleju spożywczego.

Dlaczego nie można używać 100% paliwa SAF?

Niestety, Zrównoważone paliwo lotnicze nie jest jeszcze dostępne na dużą skalę. Oznacza to, że jest ono 3 lub nawet 4 razy droższe niż tradycyjne paliwo. Obecnie zrównoważone paliwo lotnicze stanowi jedynie niewielki dodatek do milionów ton nafty wykorzystywanej przez komercyjne linie lotnicze. Aby znacząco wpłynąć na ogólny poziom emisji dwutlenku węgla w lotnictwie, istotny jest wkład naszych pasażerów.

Twój wkład w ekologiczne działania

Podczas rezerwowania lotu KLM oferujemy Ci możliwość dokupienia dodatkowej ilości paliwa SAF. Cena Twojego wkładu jest obliczana na podstawie kilku czynników wpływających na wielkość emisji CO₂ podczas Twojego lotu, takich jak: rodzaj samolotu, odległość i historyczny współczynnik obciążenia.

Dzięki swojemu wkładowi w kupno paliwa SAF przyczyniasz się do zmniejszenia zależności podróży lotniczych od paliw kopalnych. Podczas wszystkich naszych lotów startujących z lotniska w Amsterdamie wykorzystywane jest paliwo z 1% domieszką SAF. To już coś, ale z Twoją pomocą możemy zrobić jeszcze więcej.

Ceny paliwa SAF w zależności od miejsca docelowego

Jak obliczamy Twoją emisję dwutlenku węgla

Co roku świadcząca usługi rachunkowe firma KPMG przeprowadza audyt firmy KLM w celu sprawdzenia, czy metody obliczeniowe stosowane przez nasze linie lotnicze są zgodne z metodami opisanymi poniżej oraz międzynarodowymi wytycznymi. Zakres audytu dostępny jest w sprawozdaniu z audytu KPMG.

Aktualnie stosowane metody i sprawozdanie z audytu:

Sprawdź przewidywaną wielkość emisji CO₂ swojego lotu na stronie Moja Podróż lub podczas rezerwacji biletu.

Dodaj paliwo SAF do swojej rezerwacji

Możesz dodać zrównoważone paliwo lotnicze podczas dokonywania rezerwacji. Jeśli chcesz je dodać, a posiadasz już rezerwację, zaloguj się do zakładki Moja Podróż.

Twoja rezerwacja obejmuje więcej niż 1 pasażera? Dodanie Zrównoważonego paliwa lotniczego w zakładce Moja Podróż nie będzie możliwe, jeśli dodano je już wcześniej w ramach jednej rezerwacji.

Jak wykorzystujemy Twój wkład w finansowanie paliwa SAF?

Twój wkład pomaga nam sfinansować zakup paliwa SAF, które zasili zasoby paliwowe na lotnisku Amsterdam Schiphol (lub na jednym z innych lotnisk, na których dodajemy paliwo SAF). Nie jest tak, że konkretnie Twój lot będzie korzystał z zakupionego przy Twoim udziale paliwa SAF; z logistycznej perspektywy byłoby to skomplikowane i nieefektywne.

Ponieważ dodajemy SAF do systemu paliwowego lotniska, również inne loty odlatują z większą ilością tego paliwa na pokładzie. Inne linie nie mogą jednak przypisać sobie wkładu w redukcję emisji CO₂, ponieważ nie opłaciły kosztów paliwa SAF. KLM podlega corocznemu audytowi weryfikującemu, że deklarowana redukcja CO₂ odpowiada otrzymanym przez nas certyfikatom SAF.

Wkład w SAF, stanowiący część biletu, podobnie jak wszystkie inne środki pozyskiwane przez KLM w ramach różnych programów związanych z SAF, są w 100% przeznaczane na zakup tego paliwa i dalszy rozwój związanych z nim technologii. Dobrowolne wpłaty nie będą wykorzystywane do osiągnięcia wymaganego progu domieszki SAF. Dołożymy wszelkich starań, aby włączyć paliwo SAF w ciągu 12 miesięcy od Twojego lotu, w zależności od dostępności produktu na rynku.

Chcesz zrobić więcej?

Są rzeczy, które możesz zrobić, aby zmniejszyć swój ślad węglowy. To, na przykład, podróżowanie z lekkim bagażem lub zabranie własnej butelki z wodą albo własnych słuchawek. Albo kupowanie paliwa SAF. Oferujemy również naszym pasażerom możliwość udziału w wybranych przez nas projektach związanych z odbudową przyrody.

Więcej na temat odbudowy przyrody

Najczęściej zadawane pytania