Etyka biznesowa

Lojalność, sprawiedliwe postępowanie, przejrzystość, uczciwość i rzetelność. Te 5 słów stanowi podstawę kodeksu postępowania KLM. Przeczytaj więcej o naszym kodeksie postępowania, polityce zgłaszania nieprawidłowości oraz zapoznaj się z naszym oświadczeniem dotyczącym bezpieczeństwa i ochrony.

Speak Up

Przestrzeganie kodeksu postępowania dotyczy wszystkich pracowników Grupy KLM. Jeśli w ramach kodeksu zachodzi podejrzenie nieodpowiedniego zachowania biznesowego w obrębie firmy, pracownicy mają prawo zgłosić to we właściwy i bezpieczny sposób. Mogą to zrobić nie tylko byli i obecni pracownicy KLM, ale także każdy, kto ma kontakt z KLM w związku ze swoją pracą. Więcej informacji można znaleźć w naszej procedurze Speak Up. W tej procedurze znajdziesz również link do narzędzia zgłaszania nieprawidłowości Speak Up.

Przeczytaj naszą procedurę Speak Up

Reklamacji klientów nie można składać za pośrednictwem narzędzia zgłaszania nieprawidłowości Speak Up. W przypadku takich reklamacji prosimy skontaktować się z Centrum kontaktu z klientem KLM.

Bezpieczeństwo i ochrona

Bezpieczeństwo i ochrona to podstawowe aspekty wszystkiego, co robimy. Naszym celem jest osiągnięcie możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa i ochrony. Mamy ambicję, by być światowym liderem w zakresie bezpieczeństwa.

Przeczytaj nasze oświadczenie dotyczące bezpieczeństwa i ochrony

Raport dotyczący transparentności i wpłat podatkowych KLM

Publikując ten raport, KLM zamierza zrobić pierwszy krok w kierunku zapewnienia wszystkim naszym interesariuszom zrozumienia naszego podejścia do podatków i różnych wpłat z tytułu podatków KLM. Uważamy, że w celu prowadzenia otwartego i konstruktywnego dialogu na temat podatków ważne jest wspólne zrozumienie przepisów podatkowych obowiązujących w międzynarodowej branży lotniczej oraz zasad, którymi kierujemy się w naszej działalności na całym świecie.

Przeczytaj nasz raport dotyczący transparentności i wpłat podatkowych

Nasze oświadczenie o zrównoważonym rozwoju

Dążymy do minimalizowania wpływu naszych działań na środowisko poprzez zmniejszanie naszego śladu węglowego i ochronę środowiska w stopniu wykraczającym po za to, co wymagane jest przepisami.

Przeczytaj nasze pełne oświadczenie dotyczące polityki ochrony środowiska