Patronat

KLM ma ambicję, żeby zostać najbardziej zorientowanym na klienta, a jednocześnie najbardziej innowacyjnym i wydajnym przewoźnikiem w Europie. Jednak jako firma nie zapominamy również o naszych zobowiązaniach wobec społeczeństwa. Dlatego wraz z wybranymi partnerami uczestniczymy w wielu inicjatywach mających na celu ochronę środowiska i podtrzymywanie dziedzictwa kulturowego. Co więcej, KLM wspiera kilka dużych organizacji, które pomagają potrzebującym.

Wings of Support

W KLM mamy własną organizację charytatywną – Wings of Support. Została założona przez pracowników KLM i Martinair i zajmuje się projektami, które mają na celu zapewnianie schronienia, edukacji i opieki medycznej dzieciom z ubogich rodzin na całym świecie. Firma KLM jest zaangażowana w kilka projektów partnerskich, które mają na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego i oferują ogólne wsparcie inicjatyw artystycznych i kulturalnych. Przykładami są Royal Concertgebouw w Amsterdamie, Królewska Orkiestra Concertgebouw oraz czołowe muzea i teatry w Holandii. KLM decyduje się na budowanie długoterminowych projektów partnerskich, które zapewniają wyraźne ukierunkowanie i optymalizują efektywne wykorzystanie dostępnych funduszy.

KLM nie włącza się w inicjatywy, które mają powiązania polityczne i religijne, mają obraźliwy charakter lub wiążą się z niebezpiecznymi sportami. KLM wspiera sport jakim jest golf, a także różne długodystansowe imprezy biegowe.

Indywidualne prośby o patronat

Budżet, który KLM przeznacza na patronat, jest w całości wydawany na powyższe inicjatywy. Dlatego niestety, nie jesteśmy w stanie spełnić indywidualnych próśb o patronat. Jeśli będziemy dysponować funduszami na indywidualne wnioski o patronat, zamieścimy ogłoszenie na tej stronie.