Zarząd firmy KLM

Poznaj zarząd KLM: nasz komitet wykonawczy, rada nadzorcza i dyrektorzy.

Komitet wykonawczy

Zarząd KLM jest w rękach zespołu kierowniczego. Statutowymi dyrektorami zarządzającymi są prezes i dyrektor generalny Pieter Elbers, dyrektor zarządzający i dyrektor finansowy Erik Swelheim oraz dyrektor zarządzający i dyrektor operacyjny René de Groot.

Poznaj członków komitetu wykonawczego KLM

Rada nadzorcza

Rada nadzorcza nadzoruje zarząd i ogólne efekty działań KLM za pośrednictwem rady dyrektorów zarządzających. W radzie nadzorczej zasiadają: Cees ‘t Hart (przewodniczący), François Enaud, Jan-Kees de Jager, Christian Nibourel, Marjan Oudeman, Fleur Pellerin, Pierre-François Riolacci, Benjamin Smith and Janine Vos.

Pieter Elbers – biografia

Pieter (J.Th.) Elbers (ur. 1970) – prezes i dyrektor generalny – specjalista w branży lotniczej, od 25 lat w KLM. Swoją karierę w KLM rozpoczął w 1992 roku jako kierownik ds. załadunku samolotów, a następnie zajmował szereg stanowisk kierowniczych w Holandii, jak również – przez 6 lat – za granicą (we Włoszech, Grecji i Japonii). Dołączył do zarządu KLM w 2011 roku jako dyrektor operacyjny. W 2014 roku został prezesem i dyrektorem zarządzającym (CEO) KLM.

Pieter Elbers odpowiada za zarządzanie ogólną strategią i działaniami KLM. Na tym stanowisku koncentruje się przede wszystkim na wyznaczaniu priorytetów strategicznych w celu wykorzystania przewagi konkurencyjnej firmy. Pieter Elbers jest również odpowiedzialny za sprawy zagraniczne oraz relacje z interesariuszami zewnętrznymi i wewnętrznymi, a także za dalszy rozwój i umacnianie sojuszy (joint venture) oraz partnerstw (SkyTeam). Jest on też zaangażowany w utrzymanie innowacyjnej i wydajnej strategii działania oraz funkcjonowania firmy zorientowanej na klienta. Kluczowe w osiąganiu zamierzonych celów są dla niego prowadzenie zmotywowanego zespołu kierowniczego i tworzenie solidnej i sprawiedliwej kultury biznesowej.

Pieter Elbers jest członkiem komitetu wykonawczego grupy Air France-KLM. Należy on również do rady nadzorczej Marfo B.V., zarządu Związku Holenderskiego Przemysłu i Pracodawców (VNO-NCW) oraz rady zarządzającej Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych (IATA).

Pieter Elbers jest absolwentem Open University w Amsterdamie (MBA) oraz Akademii w Venlo (licencjat z zarządzania w logistyce). Ukończył również programy dla kadry kierowniczej na uniwersytetach IMD w Lozannie, Columbia University w Nowym Jorku oraz Tsinghua w Pekinie. Ma żonę i trójkę dzieci.

Erik Swelheim – biografia

Erik (R.) Swelheim (ur. 1965) – dyrektor zarządzający i dyrektor finansowy – zaczął swoją karierę w KLM w 2004 r. jako kontroler finansowy. W 2012 r. został dyrektorem finansowym (CFO) i w 2014 r. dołączył do rady dyrektorów zarządzających. Przed dołączeniem do KLM pracował w Unilever, gdzie obejmował posadę dyrektora finansowego w Iglo-Ola (Holandia), dyrektora finansowego europejskiego łańcucha dostaw w DiverseyLever oraz dyrektora finansowego JohnsonDiversey i DiverseyLever (Francja).

Działając w ramach wspólnej odpowiedzialności zarządu, to właśnie dyrektor finansowy odpowiada za dział finansowy KLM, planowanie i raporty związane z finansami oraz zarządzanie ryzykiem finansowym. Jako członek zarządu odpowiada on też za działy zakupów i IT w KLM. Jest członkiem komitetu finansowego IATA. Ponadto jest członkiem rady nadzorczej Transavii, spółki zależnej należącej w 100 procentach do KLM.

Erik Swelheim ukończył Uniwersytet Amsterdamski (magister ekonomii biznesu) i Uniwersytet Vrije w Amsterdamie (studia podyplomowe z kontroli finansowej – zarządzenie ryzykiem).

René de Groot – biografia

René (M.) de Groot (ur. 1969) – dyrektor zarządzający i operacyjny (Chief Operating Officer, COO) – rozpoczął swoją karierę w KLM w 1990 r. jako pilot. Zakończył karierę pilota jako kapitan Airbusa A330 (do 2012 roku). W 1999 r. dołączył do zarządu Holenderskiego Związku Zawodowego Pilotów (VNV), a w latach 2005-2009 był jego prezesem. De Groot był wiceprzewodniczącym Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Pilotów Linii Lotniczych (IFALPA) w latach 2010-2011. W 2012 r. objął stanowisko kierownicze w dziale inżynierii i obsługi technicznej, zostając starszym wiceprezesem ds. operacyjnych, po czym w 2015 r. dołączył do rady dyrektorów zarządzających jako dyrektor operacyjny. W KLM de Groot jest również kierownikiem o pełnym zakresie odpowiedzialności.

W ramach współodpowiedzialności rady dyrektorów zarządzających to COO zarządza operacjami biznesowymi związanymi z pasażerami KLM, a więc 35 milionami pasażerów rocznie, 734 lotami do 171 miast docelowych dziennie i 20 000 pracownikami.

Jako kierownik o pełnym zakresie odpowiedzialności w KLM, de Groot odpowiada przed holenderskim Urzędem Lotnictwa Cywilnego (CAA-NL) za utrzymanie bezpieczeństwa operacyjnego i standardów zgodności wymaganych przez przepisy, a także ponosi ostateczną odpowiedzialność za certyfikat przewoźnika lotniczego (AOC). W ramach tej kompetencji jest on odpowiedzialny za całość Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (ISMS).

René de Groot ukończył szkołę Rijksluchtvaartschool jako pilot samolotów liniowych. Oprócz tego ukończył kilka kursów z zakresu przywództwa w bezpieczeństwie lotniczym (Baines Simmons) oraz program dla kadry kierowniczej (Darden Business School, Stany Zjednoczone).