Zarząd firmy KLM

Poznaj zarząd KLM: nasz komitet wykonawczy, rada nadzorcza i dyrektorzy.

Komitet wykonawczy

KLM jest zarządzana przez zespół wykonawczy. Statutowymi dyrektorami zarządzającymi są prezeska i dyrektorka generalna Marjan Rintel oraz dyrektor zarządzający i dyrektor finansowy Erik Swelheim.

Poznaj członków komitetu wykonawczego KLM

Rada nadzorcza

Rada nadzorcza nadzoruje zarząd i ogólne efekty działań KLM za pośrednictwem rady dyrektorów zarządzających. W radzie nadzorczej zasiadają: Cees ‘t Hart (przewodniczący), François Enaud, Jan-Kees de Jager, Christian Nibourel, Marjan Oudeman, Fleur Pellerin, Pierre-François Riolacci, Benjamin Smith and Janine Vos.

Marjan Rintel  – biografia

Marjan E.F. Rintel (ur. 1967) – prezeska i dyrektorka generalna (CEO) – dysponuje bogatym doświadczeniem w lotnictwie cywilnym. Po studiach Rintel pracowała na wielu różnych stanowiskach na lotnisku Amsterdam – Schiphol. W roku 1999 przeniosła się do linii KLM, w których obejmowała różne stanowiska do roku 2014. Poznała firmę od wewnątrz na poziomie operacyjnym oraz handlowym. W roku 2014 Rintel opuściła KLM na rzecz NS (kolei holenderskich). Tam przez sześć lat zajmowała stanowisko dyrektorki operacyjnej w radzie nadzorczej. W roku 2020 została nominowana na przewodniczącą rady nadzorczej. Od 1 lipca 2022 roku wraca do KLM jako prezeska i dyrektorka generalna.

Rintel odpowiada za całkowitą strategię i wyniki KLM, a wskazanym priorytetem strategicznym jest wzmocnienie pozycji rynkowej KLM. Dodatkowo zapowiedziała działania prowadzące do odwrócenia skutków kryzysu pandemii COVID-19 i dalsze podnoszenie równowagi ekologicznej KLM. Rozwijanie tej wizji i roli innowacyjności jest bardzo ważne.

Rintel będzie także odpowiadać za utrzymanie i wzmacnianie centralnej roli klienta w działaniach firmy oraz efektywności organizacyjnej. Za istotne uważa także budowanie i wzmacnianie współpracy i partnerstw oraz wzmacnianie pozycji społecznej linii KLM. Rintel wierzy, że więzi KLM ze społeczeństwem powinny być wzmacniane w celu budowania dwustronnego zrozumienia.

Jako prezeska KLM, Rintel jest członkinią komitetu wykonawczego Grupy Air France KLM oraz komitetu dyrektorów generalnych. Marjan Rintel obejmuje również inne stanowiska.

Rintel jest absolwentką kierunku Business Administration na Uniwersytecie Groningen.

Erik Swelheim – biografia

Erik (R.) Swelheim (ur. 1965) – dyrektor zarządzający i dyrektor finansowy – zaczął swoją karierę w KLM w 2004 r. jako kontroler finansowy. W 2012 r. został dyrektorem finansowym (CFO) i w 2014 r. dołączył do rady dyrektorów zarządzających. Przed dołączeniem do KLM pracował w Unilever, gdzie obejmował posadę dyrektora finansowego w Iglo-Ola (Holandia), dyrektora finansowego europejskiego łańcucha dostaw w DiverseyLever oraz dyrektora finansowego JohnsonDiversey i DiverseyLever (Francja).

Działając w ramach wspólnej odpowiedzialności zarządu, to właśnie dyrektor finansowy odpowiada za dział finansowy KLM, planowanie i raporty związane z finansami oraz zarządzanie ryzykiem finansowym. Jako członek zarządu odpowiada on też za działy zakupów i IT w KLM. Jest członkiem komitetu finansowego IATA. Ponadto jest członkiem rady nadzorczej Transavii, spółki zależnej należącej w 100 procentach do KLM.

Erik Swelheim ukończył Uniwersytet Amsterdamski (magister ekonomii biznesu) i Uniwersytet Vrije w Amsterdamie (studia podyplomowe z kontroli finansowej – zarządzenie ryzykiem).