Zabezpieczenie ceny biletu

Przed decyzją daj sobie Czas do namysłu! Dzięki naszej opcji Czas do namysłu możesz tymczasowo zablokować taryfę na wybrany lot i mieć pewność, że cena nie ulegnie zmianie.

Czas do namysłu (Time to Think)

Dokonując rezerwacji online, możesz zablokować taryfę wybranego lotu na maksymalnie 3 dni. Po wybraniu opcji zobaczysz dokładny czas trwania okresu Czas do namysłu. Zależy to od momentu rezerwacji, miejsca docelowego i warunków taryfowych wybranego lotu. Należy pamiętać, że opłata uiszczona za tę opcję nie podlega zwrotowi.

Jak to działa

W okresie Czas do namysłu preferowane miejsce na lot zostanie zarezerwowane dla Ciebie po ustalonej cenie i na ustalonych warunkach taryfowych. Zanim zakończy się okres zablokowania taryfy, otrzymasz przypomnienie na wskazany adres e-mail. Aby potwierdzić rezerwację, po prostu kliknij w link w e-mailu i zapłać za bilet online. Jeżeli okres ważności opcji Czas do namysłu upłynie, rezerwacja zostanie automatycznie anulowana.

Koszty

Aby skorzystać z tej opcji, zapłacisz określoną opłatę za bilet. Opłata zależy od liczby dni pozostałych do wylotu oraz od miasta docelowego, do którego podróżujesz. Opcja jest ściśle osobista, a zatem niezbywalna. Opłata za nią nie podlega też zwrotowi, nawet jeśli zrezygnujesz z rezerwacji biletu.