Konta Air France i KLM

Tworząc konto Air France i KLM online, wyrażasz zgodę na warunki dotyczące wykorzystania konta osobistego na naszych stronach internetowych. Wyjaśniamy, jak Air France i KLM wykorzystują Twoje dane.

Warunki dotyczące kont Air France i KLM

Niniejsze warunki zawierają informacje na temat korzystania z konta Air France lub KLM. Omówiono w nich również sposób, w jaki linie Air France i KLM będą wykorzystywać dane z profilu użytkownika zarówno do istniejących, jak i nowych usług.

1. Rejestracja konta

Linie Air France i KLM umożliwiają utworzenie konta, z którego można korzystać na stronach airfrance.com i KLM.com. Aby się zarejestrować, wymagane jest podanie określonych danych osobowych.

Należy przestrzegać poniższych zasad podczas rejestrowania konta na stronie airfrance.com lub KLM.com. Zabronione jest:

 • utworzenie konta z wykorzystaniem fałszywych danych osobowych
 • utworzenie konta dla innej osoby
 • utworzenie więcej niż jednego profilu osobistego
 • utworzenie konta przez osobę poniżej 12. roku życia
 • udostępnienie hasła, pozwalanie innym osobom na uzyskanie dostępu do konta lub jakiekolwiek inne działania, które mogą zagrozić bezpieczeństwu konta.

Ponadto ważne jest, aby podane dane osobowe były dokładne i aktualne. To ważne, ponieważ dane te będą wykorzystywane podczas rezerwowania biletów na stronie airfrance.com lub KLM.com.

2. W jaki sposób Air France i KLM wykorzystują dane osobowe

Będziemy wykorzystywać dane w różnych funkcjonalnościach na naszych stronach internetowych oraz przesyłania wiadomości e-mail z ofertami i reklamami, jeśli użytkownik zapisze się do newslettera.

3. Korzystanie z konta

Staramy się ułatwić użytkownikom często odwiedzającym nasze strony dokonywania rezerwacji i odpraw, co pozwala na sprawniejszą nawigację po naszych stronach podczas korzystania z konta Air France lub KLM.

Informacje przechowywane w profilu można wykorzystać podczas:

 • dokonywania rezerwacji online
 • zarządzania rezerwacjami
 • odprawy online

Z automatycznego wprowadzania danych można korzystać tylko po zalogowaniu na stronie airfrance.com lub KLM.com. Będziemy informować użytkownika za każdym razem, gdy jego dane zostaną wykorzystane w jednej z funkcjonalności. Dane te można usunąć lub zmienić w dowolnym momencie.

Wkrótce zaktualizujemy część funkcjonalności. Dzięki temu będzie można w nich wykorzystać dane zapisane w profilu. Dane można zaktualizować bezpośrednio z poziomu tych funkcjonalności.

4. Informacje na temat rezerwacji

Jedną z głównych korzyści płynących z korzystania z konta Air France lub KLM jest możliwość uzyskania bezpośredniego dostępu do swoich rezerwacji na stronach airfrance.com lub KLM.com. Użytkownik może przeglądać swoje rezerwacje dokonane na obu tych stronach, niezależnie od tego, na której się zalogował.

W tej chwili rezerwacje lotów Air France lub KLM, które nie zostały dokonane na stronie airfrance.com lub KLM.com, nie są automatycznie wyświetlane w podsumowaniu rezerwacji. Można jednak połączyć je ze swoim kontem. W przyszłości rezerwacje te również będą widoczne w podsumowaniu. Dodamy również do niego listę poprzednich rezerwacji oraz inne zakupione produkty.

5. Dane paszportowe

Na koncie użytkownika mogą być przechowywane jego dane paszportowe. Podczas dokonywania rezerwacji lub odprawy online oraz zarządzania rezerwacjami online można automatycznie wypełnić dane paszportowe wymagane w miejscu docelowym. W niedalekiej przyszłości wprowadzimy możliwość wykorzystania danych paszportowych zapisanych w profilu w automatach samoobsługowych Air France i KLM.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkie linie lotnicze są zobowiązane do przekazania przed lotem władzom niektórych krajów danych paszportowych swoich pasażerów, zwanych Danymi pasażera (API). Linie Air France i KLM oferują możliwość przechowywania Danych pasażera na koncie, co przyspiesza proces rezerwacji dzięki automatycznemu wypełnianiu danych API i danych paszportowych.

Należy pamiętać, że to użytkownik odpowiada za zapewnienie, że dane paszportowe na jego profilu są aktualne. To bardzo ważne, ponieważ nieprawidłowe dane mogą powodować problemy podczas odprawy celnej na lotnisku w miejscu docelowym.

6. Informacje dotyczące płatności

W profilu można zapisać preferowaną formę płatności i inne powiązane szczegóły, jak na przykład płatność kartą. Z automatycznego wypełniania informacji można skorzystać podczas kupowania biletów lub innych produktów na stronie internetowej.

Bardzo poważnie traktujemy kwestię bezpieczeństwa informacji dotyczących płatności. Wszystkie szczegóły płatności przechowywane są w bezpiecznych środowiskach, oddzielone od innych danych. W przypadku podejrzenia, że informacje te zostały niewłaściwie wykorzystane, prosimy o kontakt z obsługą klienta. W każdej chwili można w kilku prostych krokach usunąć ze swojego profilu informacje dotyczące płatności. Ich usunięcie jest ostateczne i nie można go cofnąć. Przy kolejnej próbie dokonania płatności online poprosimy o ponowne podanie szczegółów płatności.

Jeśli zauważymy nieprawidłowości związane z logowaniem do konta, natychmiast je zablokujemy i skontaktujemy się z użytkownikiem za pomocą podanego adresu e-mail.

W tej chwili na koncie można zapisać tylko jedną formę płatności. W przyszłości wprowadzimy możliwość zapisywania kilku.

7. Preferencje dotyczące podróży

Na koncie Air France lub KLM można wskazać swoje preferencje dotyczące podróży. Obejmują one:

 • najczęstsze lotnisko wylotu
 • preferowane miejsce docelowe
 • preferencje dotyczące miejsc
 • wymagania związane z posiłkami

Głównym celem tych opcji jest przyspieszenie procesu rezerwacji. Jeśli użytkownik zapisze się do naszych newsletterów reklamowych, preferencje te pomogą nam dopasować dla niego odpowiednie oferty.

8. Subskrypcje e-mail

Na profilu można zarządzać subskrypcjami e-mail Air France i KLM. Po przystąpieniu do programu można subskrybować wszystkie newslettery.

Jeśli użytkownik nie chce dostawać niechcianych wiadomości, może zrezygnować z subskrypcji na stronie Mój profil. Można to również zrobić klikając łącze na dole każdej wiadomości z newslettera otrzymanej od Air France lub KLM.

Po subskrypcji newslettera będziemy przesyłać wiadomości ze strony kraju, na której utworzone zostało konto. W tej chwili nie ma możliwości otrzymywania newslettera z kraju innego niż ten, w którym dokonano rejestracji.

W przyszłości dostępnych będzie więcej subskrypcji e-mail, co pozwoli na wybór newsletterów i ofert również z innych krajów.

9. Towarzysze podróży

Na stronie Mój profil użytkownik może zapisać dane i preferencje osób, z którymi często podróżuje. Dzięki temu można łatwo dodać do rezerwacji online członków rodziny, współpracowników lub przyjaciół. Należy pamiętać, że dane osobowe wszystkich pasażerów muszą być identyczne z tymi podanymi w paszportach. Kiedy właściciel konta dokonuje rezerwacji dla innych pasażerów, musi upewnić się, że dane towarzyszy podróży zostały wprowadzone poprawnie.

Można również zapisać adresy e-mail tych osób. Zostaną one wykorzystane wyłącznie w celu automatycznego uzupełniania formularzy podczas dokonywania rezerwacji. Nie będą wykorzystywane do przesyłania ofert marketingowych lub innych wiadomości e-mail.

10. Usuwanie konta

Możesz usunąć swoje konto, wysyłając informację do Biura Ochrony Prywatności na następujące adresy e-mail: linie Air France: mail.data.protection@airfrance.fr; linie KLM: KLMPrivacyOffice@klm.com. Usunięcie konta sprawi, że wszystkie Twoje dane osobowe zostaną usunięte z baz danych linii Air France i KLM. Usunięcie konta jest ostateczne i nie można go cofnąć.

Obecne i poprzednie rezerwacje, a także dokonane online transakcje z liniami Air France lub KLM nie zostaną usunięte z naszego systemu.

Jeśli na Twoim koncie nie odnotujemy żadnej aktywności przez okres 24 miesięcy, Twoje konto zostanie usunięte automatycznie.

Jeśli subskrybujesz jakiekolwiek newslettery linii Air France lub KLM, wciąż będziemy Ci je wysyłać. W dowolnej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji, klikając odnośnik znajdujący się u dołu każdej wiadomości wysłanej w ramach newslettera.

W każdej chwili możesz utworzyć nowe konto lub zarejestrować się ponownie, by móc znów otrzymywać newslettery.

11. Prywatność

Linie Air France i KLM zobowiązują się do ochrony prywatności użytkowników. Wykorzystujemy dane zapisane na kontach Air France lub KLM wyłącznie do celów opisanych powyżej. Nie udostępniamy tych danych żadnej stronie trzeciej bez zgody użytkownika. Więcej informacji dotyczących wykorzystania i ochrony danych osobowych na stronach airfrance.com i KLM.com można znaleźć w Wytycznych dotyczących bezpieczeństwa i poufności danych Air France lub Polityce prywatności KLM.

12. Postanowienia ogólne

 • Linie Air France i KLM zastrzegają sobie prawo do anulowania lub zmieniania funkcji lub procedur konta Air France i KLM oraz do zmiany niniejszych Warunków.
 • Posiadacze kont Air France lub KLM nie mogą składać roszczeń względem tych linii wynikających ze zmian prawnie wymaganych w poszczególnych krajach. Powiadomienia o zmianach niniejszych Warunków będą dostępne na kontach Air France i KLM. Dalsze korzystanie z konta Air France lub KLM oznacza wyrażenie zgody na niniejsze Warunki oraz ich zmiany. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na zmiany, może usunąć swoje konto w sposób opisany w art. 10.
 • Linie air France i KLM nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, opóźnienia lub straty wynikające z korzystania z konta Air France lub KLM, lub danych (nieprawidłowo) przechowywanych na koncie, lub w związku z takim wykorzystaniem, z wyjątkiem sytuacji, w których szkoda lub strata wynika z zaniedbania ze strony linii Air France lub KLM, została spowodowana przez te linie z zamiarem wyrządzenia szkody lub lekkomyślnie ze świadomością, że może ona nastąpić. Wszelkie roszczenia należy składać bezpośrednio u linii Air France lub KLM.