Warunki podróży zorganizowanej

Aby móc oferować kompletną podróż, współpracujemy z wieloma partnerami. W tym miejscu przeczytasz o zasadach wprowadzonych przez Parlament Europejski i Radę Europejską odnośnie podróży zorganizowanej i powiązanych usług turystycznych.

Powiązane usługi turystyczne

Aby móc oferować kompletną podróż, KLM współpracuje z wieloma podmiotami. KLM umożliwia zarezerwowanie dodatkowych usług turystycznych u wymienionych niżej partnerów KLM poprzez łącze na stronie KLM lub w aplikacji KLM:

Jeśli zarezerwujesz dodatkową usługę turystyczną u jednego z powyższych partnerów KLM przez łącze KLM na wspólnej stronie partnerskiej (gdzie Twoje miasto docelowe i daty podróży są już wpisane) i zrobisz to nie później niż 24 godziny po otrzymaniu potwierdzenia biletu na lot zarezerwowany w KLM, ta dodatkowa usługa turystyczna staje się częścią powiązanego zestawu usług turystycznych w znaczeniu dyrektywy w sprawie podróży zorganizowanych.

Na banerze zamieszczonym na stronie partnera KLM zobaczysz poniższą informację prawną: „Jeśli po wybraniu jednej usługi turystycznej i zapłaceniu za nią zarezerwujesz dodatkowe usługi turystyczne na potrzeby swojej podróży lub wakacji za pośrednictwem partnera KLM: Booking.com, Cartrawler lub GetYourGuide, NIE skorzystasz z praw wynikających z dyrektywy UE 2015/2302 w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług. W związku z tym, KLM nie będzie odpowiadać za właściwe wykonanie tych dodatkowych usług turystycznych. W razie problemów prosimy skontaktować się z odpowiednim dostawcą usług KLM: Booking.com, Cartrawler lub GetYourGuide.”

Jednak jeśli zarezerwujesz dodatkowe usługi turystyczne przez tę stronę nie później niż 24 godziny po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji od KLM, staną się one częścią powiązanego zestawu usług turystycznych. W takim przypadku KLM, zgodnie z przepisami UE, zapewnia ochronę w celu zwrotu Twojej płatności na rzecz KLM za usługi, które nie zostały wykonane z powodu niewypłacalności KLM i w razie konieczności za Twój powrót do kraju. Należy mieć na uwadze, że nie oznacza to zapewnienia zwrotu kosztów w razie niewypłacalności odpowiedniego usługodawcy.

KLM ma wykupioną ochronę na wypadek niewypłacalności u firmy ubezpieczeniowej Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR), adres: Admiraliteitskade 73B, Rotterdam, Holandia.

Podróżni mogą kontaktować się z tym podmiotem lub w stosownych przypadkach z organem właściwym w przypadku odmowy świadczenia usług z powodu niewypłacalności KLM.

Uwaga: Ochrona na wypadek niewypłacalności nie obejmuje umów ze stronami innymi niż KLM, które mogą być wykonywane pomimo niewypłacalności KLM.

Dyrektywa (UE) 2015/2302 przetransponowana do prawa krajowego https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2302&from=PL