Treści generowane przez użytkowników

Przed udzieleniem nam zgody na wykorzystanie Twojego zdjęcia lub filmu, przeczytaj uważnie warunki, które dotyczą treści generowanych przez użytkowników.

Niezapomniane chwile

Jeśli to czytasz, prawdopodobnie poprosiliśmy Cię o zgodę na wykorzystanie Twojego posta zamieszczonego w mediach społecznościowych. Jest ku temu ważny powód. Zauważyliśmy, że, podobnie jak my, lubisz dzielić się niezapomnianymi chwilami. Dlatego mamy do Ciebie pytanie: możemy wykorzystać zamieszczone przez Ciebie treści?

Warunki

Udzielając nam odpowiedzi #yesKLM lub wypełniając formularz KLM UGC, wyrażasz zgodę na następujące warunki:

 • Udzielasz KLM N.V. (znanej również jako KLM Royal Dutch Airlines), spółce publicznej z siedzibą i głównym miejscem prowadzenia działalności pod adresem Amsterdamseweg 55, (1182 GP) Amstelveen, Holandia, zarejestrowanej w rejestrze handlowym Izby Handlowo-Przemysłowej w Amsterdamie pod numerem 33014286, dalej zwanej „KLM”, niewyłącznej, wolnej od opłat, nieograniczonej terytorialnie licencji na wykorzystywanie zdjęć, obrazów wizualnych lub ruchomych (dalej zwanych „Treściami Użytkownika”) zamieszczonych przez Ciebie w serwisach Instagram, Facebook, Twitter lub YouTube oraz w innych mediach społecznościowych. Po uzyskaniu Twojej zgody możemy wykorzystywać Twoje Treści Użytkownika do celów marketingowych i reklamowych.
 • Co to oznacza? Możemy wyświetlać i wykorzystywać Twoje Treści Użytkownika w celu reklamowania i promowania marki KLM we wszystkich punktach kontaktu klienta z marką. Punkty te obejmują stronę KLM.com, newslettery, katalogi, e-maile i media społecznościowe.
 • Wyrażasz zgodę na to, by Twoje Treści Użytkownika były wykorzystywane przez KLM, powielane, rozpowszechniane i łączone z innymi materiałami, w tym poprawiane i edytowane.
 • Jest to licencja wieczysta, co oznacza, że nie ma daty zakończenia. Jeśli zmienisz zdanie i nie będziesz chcieć, abyśmy w przyszłości wykorzystywali Twoje Treści Użytkownika, po prostu poinformuj nas o tym, wysyłając wiadomość e-mail na adres: socialmediainput@klm.com.

Nie ma powodów do obaw: Twoje zdjęcia lub filmy nadal pozostają Twoją własnością. To, co się zmienia, to fakt, że dajesz KLM pozwolenie na używanie i powielanie Twoich Treści Użytkownika.

Rozumiesz i zatwierdzasz poniższe warunki:

 • Posiadasz wszelkie prawa do swoich Treści Użytkownika i masz pozwolenie od każdej osoby występującej w Twoich Treściach Użytkownika na udzielenie praw do tychże treści.
 • Wszystkie osoby występujące w Treściach Użytkownika mają ukończone 18 lat.
 • Treści Użytkownika nie będą naruszać żadnych praw własności intelektualnej, praw do prywatności, praw do wizerunku ani innych praw osób trzecich. KLM ma prawo ujawnić Twoją nazwę użytkownika każdej osobie trzeciej, która twierdzi, że Twoje Treści Użytkownika naruszają ich prawa.
 • KLM nie popiera i nie kontroluje treści, które użytkownicy zamieszczają na swoich kontach w mediach społecznościowych. Dlatego też KLM dystansuje się od wszelkich innych treści publikowanych na koncie, z którego pochodzą wykorzystywane przez KLM Treści Użytkownika, w szczególności od treści, które są w jakikolwiek sposób wulgarne, obraźliwe, kontrowersyjne lub znieważające innych. KLM nie ponosi odpowiedzialności za pisemne wypowiedzi, działania, ani jakiekolwiek inne aktywności właściciela konta.

Uwaga: możemy usunąć Treści Użytkownika ze strony internetowej z dowolnego powodu, bez powiadamiania Cię o tym.

Pamiętaj o jeszcze jednej kwestii.

 • Nie możesz pociągać KLM, ani żadnej osoby działającej w imieniu KLM, do odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia lub żądania w związku z wykorzystaniem Twoich Treści Użytkownika.
 • Wszystkie dane osobowe pasażera są gromadzone i przetwarzane przez KLM z należytym przestrzeganiem polityki prywatności KLM. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.
 • Treści generowane przez Użytkownika będą widoczne dla wszystkich na całym świecie. Czasami Twoja nazwa użytkownika będzie widoczna, więc przygotuj się na wzrost liczby obserwujących!
 • Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tych warunków bez uprzedniego powiadomienia.

Brzmi dobrze, prawda? Jeśli chcesz współpracować z nami na tych zasadach, odpowiedz #yesKLM na nasz komentarz lub wypełnij formularz KLM UGC. Potem przygotuj się na najbardziej ekscytującą część: zobacz, jak Twoje treści pojawiają się na jednym z naszych ogólnoświatowych kanałów! Zaktualizowano: 25 czerwca 2020 r.