Warunki korzystania ze strony internetowej

Odwiedzając naszą stronę, zgadzasz się na niniejsze warunki użytkowania. Prosimy uważnie się z nimi zapoznać.

Wstęp

Niniejsza strona internetowa i/lub aplikacja na telefon (dalej zwana „stroną internetową”) jest własnością Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. (znanej również jako KLM Royal Dutch Airlines) posiadającej siedzibę pod adresem Amsterdamseweg 55, 1182 GP Amstelveen, Holandia. W niniejszych Warunkach korzystania ze strony internetowej KLM (zwanymi dalej „Warunkami”), „KLM” odnosi się do Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V., natomiast „Użytkownik” odnosi się do użytkownika tej Strony internetowej. Prosimy zapoznać się z niniejszymi Warunkami przed skorzystaniem ze strony internetowej. Korzystanie z tej strony internetowej oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na obowiązywanie tych warunków.

Nr rejestracji 33014286 NIP NL004983269B01

Korzystanie z rezerwacji

Użytkownik oświadcza, że ukończył 18 rok życia, oraz że posiada prawo i uprawnienia do zawarcia umowy z KLM, do której zastosowanie mają niniejsze Warunki („Umowa”) i do korzystania ze Strony zgodnie z niniejszymi Warunkami. Użytkownik ponosi odpowiedzialność finansową za korzystanie ze strony (a także za wykorzystanie konta Użytkownika przez inne osoby, w tym, bez ograniczeń, przez osoby niepełnoletnie mieszkające z Użytkownikiem). Użytkownik zgadza się nie przypisywać i nie przekazywać swoich praw wynikających z umowy lub udzielać na nie sublicencji. Użytkownik może pozwolić innym członkom gospodarstwa domowego Użytkownika na korzystanie ze Strony za pośrednictwem nazwy Użytkownika lub konta, pod warunkiem że Użytkownik wyraża zgodę na zapłacenie wszystkich opłat, w przypadku konieczności ich uiszczenia, a także że poniesie wszelką odpowiedzialność za inne aspekty ich wykorzystania. Użytkownik będzie nadzorował osoby niepełnoletnie, które korzystają z niniejszej strony za pośrednictwem nazwy Użytkownika lub jego konta.

Opcje rezerwacji na tej Stronie mają za zadanie wyłącznie pozwolić Użytkownikowi na sprawdzenie dostępności towarów i usług związanych z podróżą oraz na dokonanie prawnych rezerwacji lub przeprowadzenie transakcji. W żadnym wypadku Użytkownik nie będzie dokonywał spekulacyjnych, fałszywych lub oszukańczych rezerwacji, bądź rezerwacji w oczekiwaniu na popyt. Użytkownik oświadcza, że zarówno na bezpośredni, jak i pośredni użytek komercyjny nie będzie reprodukował, wykorzystywał, blokował, nadpisywał, kopiował, udostępniał, odzyskiwał lub śledził żadnej zawartości Strony, korzystając z dowolnych procesów, systemów, urządzeń (technika screen scraping) programów typu robot, spider, oprogramowań, wyszukiwarek czy innych mechanizmów automatycznych lub ręcznych, bez uprzedniej pisemnej zgody KLM. Użytkownik oświadcza, że w żaden sposób nie będzie ingerował (w tym, nie ograniczając się do, poprzez udostępnianie skorumpowanych danych lub wirusów) we właściwe działanie i funkcjonalność Strony lub jej funkcjonowanie i nie podejmie żadnych działań, które wiążą się lub będą się wiązać z nadmiernym lub nieodpowiednim obciążeniem infrastruktury Strony. Użytkownik przyjmuje, że opcje pozwalające na rezerwację usług podróży dostępne na tej Stronie mogą być wykorzystywane do dokonywania wyłącznie prawnie usankcjonowanych rezerwacji lub zakupów dla Użytkownika lub innej osoby, w imieniu której może Użytkownik może działać. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących warunków. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszystkie koszty, opłaty, cła, podatki oraz wyceny wynikające z wykorzystania Strony, inne niż podatki od przychodów przypadających KLM.

Prawa własności intelektualnej

Strona jest własnością KLM i jest obsługiwana przez KLM i/lub jej dostawców. Prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie, dotyczące treści zawartej na Stronie oraz wszelkie znaki handlowe i marki KLM zawarte w tej treści są własnością KLM i/lub jej licencjodawców i/lub jej dostawców.

Wszelkiego rodzaju materiały, informacje, oprogramowanie, produkty czy usługi uzyskane za pośrednictwem Strony nie mogą być w żaden sposób modyfikowane, kopiowane, wyświetlane, wykonywane, udostępniane na zasadzie licencji, reprodukowane, ponownie publikowane, przesyłane, umieszczane, przekazywane, sprzedawane, dystrybuowane, wykorzystywane do badań, odzyskiwanie, śledzone lub pobierane w dowolny sposób bez wcześniejszej pisemnej zgody KLM. Użytkownik może pobrać jedną kopię materiałów na jednym komputerze jedynie dla własnego, niekomercyjnego użytku, pod warunkiem, że wszelkie prawa autorskie i informacje o własności intelektualnej zostaną zachowane w stanie nienaruszonym.

Fałszywe wiadomości e-mail KLM

W Twojej skrzynce odbiorczej znalazła się wiadomość e-mail o niezarezerwowanym przez Ciebie locie? A może widzisz jakąkolwiek inną wiadomość, która wydaje Ci się fałszywa? Może to być próba wyłudzenia danych osobowych (tzw. phishing), próba zainfekowania komputera lub zachęta do wzięcia udziału w nieprawdziwej loterii lub konkursie. Fałszywe wiadomości e-mail mogą wyglądać tak samo, jak prawdziwe wiadomości przesyłane przez linie KLM.

Charakterystyczne cechy takich wiadomości:

 • brak osobistego pozdrowienia
 • prośba o pilną odpowiedź
 • słaba gramatyka i błędy w pisowni
 • link do nieznanej strony internetowej

Linie KLM przesyłają jedynie 3 rodzaje wiadomości e-mail:

 • Informacje handlowe: wiadomości te dotyczą promocji lub ofert specjalnych, a także nowych miast docelowych i usług świadczonych przez linie KLM. Możesz je otrzymać jedynie po rejestracji. Nigdy nie poprosimy Cię o przekazanie jakichkolwiek danych osobowych w odpowiedzi na tego typu wiadomości. W celu zakończenia wszelkich czynności przekierujemy Cię teraz na stronę internetową linii KLM.
 • Informacje na temat Twojej podróży: po dokonaniu rezerwacji możesz otrzymać wiadomość e-mail z prośbą o podanie określonych informacji wymaganych przez władze kraju docelowego. Prześlemy Ci również wiadomość e-mail z przypomnieniem o odprawie. Powyższe wiadomości zawsze zawierają określone informacje identyfikacyjne (np. numer rezerwacji lub numer Flying Blue). W celu zakończenia wszelkich czynności przekierujemy Cię teraz na stronę internetową linii KLM.
 • Wysyłane przez linie KLM wiadomości z zaproszeniami do wzięcia udziału w ankietach mierzących poziom satysfakcji lub zgodności usług, takich jak „Obserwator Jakości”. Takie wiadomości zawsze zawierają link do ankiety. Ankiety, które wysyłamy Ci po Twojej podróży, przeprowadzane są w imieniu linii KLM przez niezależną agencję badawczą Kantar, za pośrednictwem jej usługodawcy, firmy Qualtrics. Oficjalny adres e-mail firmy Qualtrics odpowiedzialnej za te ankiety to noreply@gemailserver.com.

Dowiedz się więcej na temat ankiet linii KLM

Przykłady fałszywych wiadomości e-mail

Niestety obecnie wysyłanych jest wiele fałszywych wiadomości e-mail, które mogą wyglądać, jak gdyby zostały przesłane przez KLM. KLM jednak nie jest za to odpowiedzialne. Na przykład:

 • Wiadomości wysłane przez reply@blue55.squadrupee.com oraz innych nadawców nie pochodzą od KLM i zawierają informacje o konkursie, za który KLM nie odpowiada. Linki w tej wiadomości są przekierowaniem na stronę http://blue13.squadrupee.com, która nie jest stroną KLM.
 • Wiadomości wysłane przez advertentie@deltrk.com oraz innych nadawców nie pochodzą od KLM i zawierają informacje o konkursie, za który KLM nie odpowiada. Linki w tej wiadomości są przekierowaniem na strony http://trk.lasurk.com/ lub giveaways-web.com/, które nie są stronami KLM.

Co zrobić z fałszywą wiadomością e-mail KLM

Zalecamy nie odpowiadać na taką wiadomość e-mail, nie klikać w żadne linki, nie otwierać żadnych załączników oraz nie podawać żadnych danych osobowych.

Powiadom nas!

Wyślij nam oryginalną wiadomość e-mail jako załącznik na adres: abuse.domains@klm.com. Prosimy pamiętać, że nie odpowiadamy na wiadomości wysłane na ten adres.

Wiarygodne adresy e-mail KLM

Wiadomości e-mail wysyłane z niżej wymienionych adresów są prawdziwymi wiadomościami od linii KLM wysyłanymi z najczęściej wykorzystywanych przez nas adresów:

 • mail@klm-info.com
 • klm@klm-mail.com
 • KLM@klm-info.com
 • klm_germany@klm-mail.com
 • klm_deutschland@klm-mail.com
 • Adresy e-mail kończące się na @account-klm.com
 • Adresy e-mail kończące się na @infos-klm.com
 • Adresy e-mail kończące się na @ici-klm.com
 • Adresy e-mail kończące się na @account-airfrance.com
 • Adresy e-mail kończące się na @infos-airfrance.com
 • Adresy e-mail kończące się na @info-airfrance.com
 • Adresy e-mail kończące się na @service-airfrance.com
 • Adresy e-mail kończące się na @ticket-airfrance.com
 • Adresy e-mail kończące się na @connect-passengers.com
 • Adresy e-mail kończące się na @bluebiz.com

Czasami możemy również wysłać Ci wiadomość e-mail z jednego z następujących adresów:

 • klm_nederland@kIm-mail.com
 • Jij_KLM@kIm-email.com
 • jijenklmtoolbox@klm-email.com
 • kIm_bluebiz@klm-email.com
 • klm_blueline@klm-email.com
 • KLM_Business_Update@kIm.com
 • connectingchina@klm.com
 • klm_nederland@klm.mail.com
 • yourworld@yourworld.kIm.com
 • KLM_highlights@klm-mail.com
 • Klm_nederland@kIm.mail.com
 • email@kIm-mail.com
 • klm_luxembourg@klm-mail.com
 • klm_belgie@kIm-mail.com
 • kIm_belgique@kIm-mail.com
 • klm_austria@klm-mail.com
 • noreply_CSD@kIm.com
 • noreply@gemailserver.com
 • do_not_reply@info-flyingblue.com
 • reservations.Japan@websupportklm.com
 • AFKLMservices@iscits.com
 • noreply@klmonline.com

Nieprawdziwe kampanie w mediach społecznościowych

W mediach społecznościowych (włączając Whatsapp) również można spotkać się z nieprawdziwymi kampaniami, oferującymi bezpłatne bilety lub bilety po obniżonych cenach. Obejmuje to tak zwane kampanie „polub i wygraj”. Zalecamy, by nie brać udziału w żadnych kampaniach, które nie zostały ogłoszone na zweryfikowanych, oficjalnych profilach KLM w mediach społecznościowych. W przypadku wątpliwości prosimy skontaktować się z nami za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje, oprogramowanie, produkty i usługi opublikowane na Stronie mogą zawierać nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne. KLM i/lub jej dostawcy nie składają żadnych oświadczeń odnośnie do przydatności informacji, oprogramowania, produktów i usług zawartych na Stronie do jakichkolwiek celów. Wszelkiego rodzaju informacje, oprogramowanie, produkty i usługi są udostępniane w stanie „tak jak jest”, bez żadnej gwarancji. KLM i/lub jej dostawcy niniejszym zrzekają się wszelkich gwarancji i warunków w odniesieniu do tych informacji, oprogramowania, produktów i usług, w tym w odniesieniu do wszelkich dorozumianych gwarancji i warunków zgodnie z przeznaczeniem i przydatnością do określonego celu, tytułu prawnego lub gwarancji nienaruszalności praw autorskich. KLM i/lub jej dostawcy w żadnym przypadku nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody – bezpośrednie, pośrednie, sankcyjne, przypadkowe, specjalne lub wynikowe – wynikające z lub w jakikolwiek sposób związane z korzystaniem ze Strony lub za opóźnienie bądź niezdolność do korzystania ze Strony ani też za wszelkiego rodzaju informacje, oprogramowanie, produkty i usługi uzyskane za pośrednictwem Strony lub inaczej wynikające z korzystania ze Strony, czy to na podstawie odpowiedzialności umownej, deliktowej, całkowitej bądź innej.

Powyższe nie ma zastosowania w przypadku umyślnej winy lub rażącego zaniedbania ze strony KLM i/lub jej dostawców, i/lub w przypadku zniszczenia wynikającego ze śmierci lub obrażeń.

Kursy wymiany

Na stronie internetowej KLM wyszczególnione są ceny w jednej walucie dla danego kraju. Istnieje jednak możliwość dokonania opłaty w innej walucie. Proces ten nosi nazwę wyceny wielowalutowej (MCP - Multi Currency Pricing). Aby przeliczyć walutę oryginalną na preferowaną, stosuje się odpowiedni uśredniony kurs oraz dolicza stałą dopłatę. Dopłata ta jest zależna od rynku, a KLM dokłada starań, aby była ona niższa (włączając zastosowany średni kurs) niż kursy przyjęte przez instytucje wydające karty kredytowe i debetowe, takie jak banki. Jednakże KLM nie ponosi odpowiedzialności za różnice pomiędzy tymi kursami.

Jeżeli waluta płatności różni się od tej pobranej z karty kredytowej lub debetowej, bank, który wydał kartę, dokona konwersji stawki. KLM nie ponosi odpowiedzialności za tę konwersję.

Dokonując płatności w walucie innej niż oryginalna wykazana na stronie internetowej KLM, wystawca karty płatniczej może mimo wszystko pobrać opłatę za przewalutowanie. Zależy to od kraju i od banku. Opłaty te noszą nazwę „opłat zagranicznych” lub „opłat transgranicznych” i nie są one związane z kursami wymiany. Opłaty te są również pobierane przez instytucje wydające karty, odpowiedzialne za przeliczenia walutowe. Jest to porozumienie pomiędzy instytucją wydającą kartę i posiadaczem karty. W związku z powyższym KLM nie ponosi odpowiedzialności za te opłaty.

Niniejsza Strona może zawierać linki lub odnośniki do innych stron internetowych lub ich części obsługiwanych przez strony trzecie. KLM nie obsługuje ani nie kontroluje w żaden sposób żadnych informacji, produktów lub usług na takich stronach stron trzecich ani dostępu do nich. Linki i odnośniki stron trzecich zostały zawarte na Stronie jedynie dla wygody Użytkowników i nie stanowiąc poparcia dla KLM i/lub jej dostawców. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wykorzystanie łączy i odnośników stron trzecich.

Strona trzecia, chcąc wstawić linki przekierowujące na tę Stronę internetową powinna poinformować KLM o tym zamiarze przed ich wstawieniem. KLM ma prawo odmówić zgody na umieszczenie takich linków do Strony. Jeżeli jednak KLM wyrazi zgodę na umieszczenie takiego linku, to jednak nie ma obowiązku wstawienia linku przekierowującego do takiej strony trzeciej.

Odszkodowanie

Warunkiem korzystania ze Strony jest zgoda Użytkownika, by zabezpieczyć KLM i jej dostawców przed wszelką odpowiedzialnością, wydatkami (w tym kosztami usługi prawnej) oraz odszkodowaniem wynikającymi z roszczeń będących wynikiem korzystania ze Strony przez Użytkownika.

Zmiany w tych Warunkach

KLM zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za regularne przeglądanie niniejszych Warunków, które są stale do dyspozycji Użytkownika poprzez włączenie ich do niniejszej Strony. Kontynuacja korzystania ze Strony po dokonaniu jakichkolwiek zmian oznacza zgodę Użytkownika na te zmiany.

Warunki ogólne

KLM zastrzega sobie prawo do dokonania wszelkich zmian dotyczących Strony we własnym zakresie bez poinformowania Użytkownika. W przypadku naruszenia tych warunków KLM zastrzega sobie prawo, by natychmiastowo i bez wcześniejszego powiadomienia zablokować dostęp Użytkownika do Strony i/lub podjąć wszelkie działania lub wnieść stosowne roszczenia, by otrzymać odszkodowanie.

Niniejsze Warunki mają zastosowanie jedynie odnośnie do korzystania ze Strony. Przewóz lotniczy, przyznawanie nagród w konkursach czy inne promocje, a także inne usługi podlegają osobnym warunkom.

Niniejszą umowę uważa się za zawartą w Amstelveen, Holandia i powinna być ona interpretowana, a prawa i zobowiązania stron niniejszej określane zgodnie z prawem holenderskim, bez uwzględnienia przepisów kolizyjnych. Strony wyrażają zgodę na wyłączną jurysdykcję sądów w Amsterdamie, Holandia, na potrzeby rozstrzygnięcia wszelkich roszczeń lub sporów pomiędzy stronami, a wynikających lub związanych z niniejszą Umową.

Użytkownik przyjmuje, że między nim a KLM w wyniku niniejszej Umowy czy korzystania ze Strony nie mają miejsca żadne relacje typu joint venture, partnerstwo, stosunek pracy czy umowa pośrednictwa. Użytkownik zobowiązuje się nie działać jako przedstawiciel, agent lub pracownik KLM, a KLM nie będzie odpowiedzialna za wszelkie przedstawicielstwa, działania lub zaniechania Użytkownika. Na tej Stronie pojęcia „partner (partnerzy)” lub „partnerstwo(a)” są stosowane odnośnie do poszczególnych umów marketingowych lub umów współpracy, a nie odnośnie do dowolnej relacji o konkretnych implikacjach prawnych lub podatkowych. Tym samym KLM nie może ponosić odpowiedzialności za zachowanie tych organizacji partnerskich.

Realizacja Umowy przez KLM podlega obowiązującym przepisom prawa i procedurom prawnym i żaden zapis niniejszej Umowy nie umniejsza prawa KLM odnośnie do żądań i wymagań organów ścigania dotyczących korzystania ze Strony przez użytkownika lub informacji udostępnianych lub gromadzonych przez KLM na takie potrzeby.

Jeżeli jeden z zapisów niniejszej Umowy zostanie uznany za nieważny lub niewykonalny na mocy obowiązującego prawa, w tym, ale nie ograniczając się do, zrzeczenia się gwarancji i ograniczeń odpowiedzialności wspomnianych powyżej, nieważny lub niewykonalny zapis zostanie zastąpiony przez ważny, wykonalny zapis, który najlepiej odzwierciedla intencję oryginalnego zapisu, a pozostała część Umowy pozostaje w mocy.

Niniejsza Umowa stanowi całość umowy pomiędzy Użytkownikiem a KLM w odniesieniu do korzystania ze Strony. Wydruk niniejszej Umowy oraz każdego powiadomienia udostępnionego drogą elektroniczną będzie dopuszczalny w postępowaniu sądowym bądź administracyjnym opartym bądź odnoszącym się do niniejszej Umowy, w tym samym zakresie i na tych samych warunkach, co inne dokumenty i rejestry natury biznesowej oryginalnie wygenerowane i przechowywane w formie drukowanej.

Wersja: lipiec 2020