Kompensacja emisji CO₂ poprzez ponowne zalesianie i/lub zastosowanie warunków dotyczących zrównoważonego paliwa lotniczego (SAF)

Zapoznaj się z warunkami, które mają zastosowanie, gdy przyczyniasz się do zrekompensowania przewidywanych emisji CO₂ podczas lotu poprzez ponowne zalesianie i/lub inwestowanie w SAF, zwanymi dalej „Programem ograniczania CO₂”.

1. Warunki ogólne

1.1 Niniejsze warunki mają zastosowanie do Programu ograniczania CO₂ linii lotniczych KLM Royal Dutch Airlines.

 • Warunki Programu ograniczania CO₂ stanowią uzupełnienie do ogólnych warunków przewozu pasażerów i bagażu.
 • Skorzystanie z Programu ograniczania CO₂ jest możliwe jedynie w przypadku posiadania dokumentu podróży KLM lub biletów, które obejmują przynajmniej jeden lot KLM.
 • Program ograniczania CO₂ obejmuje wszystkie loty KLM, bez względu na miejsce wylotu, punktu sprzedaży biletów czy wejścia na pokład.

1.2 Program ograniczania CO₂ to dobrowolna usługa kompensacji CO₂, która umożliwia pasażerowi przyczynienie się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla związanej z jego lotem.

 • Program ograniczania CO₂ jest całkowicie indywidualny – pasażerowie podróżujący w grupie mogą podejmować niezależne decyzje.
 • Usługa emisji CO₂ dotycząca Twojego lotu (lotów) składa się z połączenia dwóch aspektów:
  • Rekompensata spodziewanego wpływu CO₂ związanego z Twoim udziałem w locie przez KLM;
  • Redukcja CO₂ poprzez inwestowanie w SAF

2. Loty spełniające warunki

2.1 Loty obsługiwane przez KLM Royal Dutch Airlines, Air France, Delta Air Lines, Kenya Airways.

2.2 Wszystkie loty typu code share z numerem KLM i obsługiwane przez JJ, GF, TE, EI, UX, XM, AZ, MN, CZ, MH, KQ, QX, AS, CO, AM, DL, EV, OH, F8, PS, SU, OK, IG, MA, CY.

3. Emisje CO2

3.1 Wartości emisji CO2 podczas lotów KLM, Air France oraz Delta Air Lines są oparte na rzeczywistej emisji związanej z faktycznym zużyciem paliwa.

3.2 Wartości emisji CO2 podczas lotów partnerów operacyjnych są oparte na ogólnych średnich wartościach podanych przez producentów samolotów (tj. Boeing, Airbus).

4. Obliczanie emisji CO2

4.1 Wyliczona wartość emisji CO₂ dotyczy wszystkich lotów objętych Twoją rezerwacją. Obliczanie emisji CO₂ w przypadku danego lotu opiera się na takich danych jak: typ samolotu, przemierzona odległość oraz współczynnik załadowania na konkretnym locie. Metoda obliczeniowa i zużycie paliwa są co roku sprawdzane przez francuski oddział firmy KPMG.

5. Niezależna certyfikacja

5.1 Program ograniczania CO2 używa certyfikowanych jednostek redukcji emisji – Gold Standard, aby wspomóc finansowo rozwój projektów w zakresie energii odnawialnych w krajach rozwijających się. SAF posiada certyfikat „Roundtable of Sustainable Biomaterials” lub podobny.

5.2 Gold Standard jest instytucją z siedzibą w Szwajcarii, wspieraną przez 53 organizacje pozarządowe (NGO) na całym świecie, która ustanawia najwyższe standardy certyfikowanej redukcji emisji. Najwyższy znak jakości w zakresie kompensacji emisji CO2 jest przyznawany projektom, które w najbardziej efektywny sposób redukują emisję CO2 i rozwijają czyste, odnawialne źródła energii. Szczegółowe informacje na temat Gold Standard można znaleźć na www.goldstandard.org.

5.3 Zrównoważone paliwo lotnicze (SAF) jest ekologicznym odpowiednikiem paliw kopalnych do silników odrzutowych. Zamiast rafinacji z ropy naftowej, SAF jest wytwarzane ze zrównoważonych zasobów, takich jak oleje odpadowe pochodzenia biologicznego, pozostałości rolnicze lub pozyskiwany z powietrza CO₂ i mieszane z paliwem kopalnym w zbiornikach samolotów. Dzięki wykorzystaniu tego paliwa emisje CO₂ są redukowane o 80% w oparciu o analizę cyklu życia.

6. Cena dla konsumenta

6.1 Cena dla pasażera w celu kompensacji w ramach „Programu ograniczania CO₂” nie jest równa cenie zakupu praw do emisji Gold Standard. Wszystkie zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na kompensację emisji poprzez certyfikowane redukcje emisji CO₂. Wszystkie koszty ogólne i inwestycje związane z programem kompensacji emisji CO₂ zostaną sfinansowane przez KLM Royal Dutch Airlines.

6.2 Dwa razy w roku cena kompensacji może zostać zmieniona na podstawie ceny zakupu nowych certyfikowanych jednostek redukcji CO₂.

6.3 Wpłacone przez Ciebie środki wykorzystujemy do zakupu dodatkowego paliwa SAF. Paliwo to trafia do systemu na jednym z używanych do tego celu lotnisk. Nie jesteśmy w stanie wskazać dokładnie, podczas jakiego lotu użyte będzie paliwo SAF, ale dzięki Twojej pomocy, całkowita ilość emisji CO₂ lotów wychodzących jest niższa. Dzięki Twojemu wkładowi w „Program ograniczania CO₂” kupujemy paliwo SAF i inwestujemy w projekty związane z zalesianiem terenów w Panamie, Ugandzie i Kolumbii.

7. Zwrot kosztów

7.1 Jeżeli z przyczyn niezależnych od Ciebie nie możesz skorzystać ze swojego lotu, istnieje możliwość zwrotu poniesionych kosztów.

7.2 W poniższych przypadkach masz prawo do pełnego zwrotu kosztów poniesionych w ramach Programu ograniczania CO₂:

 • Linia KLM anulowała Twój lot.
 • Nie udało Ci się zdążyć na międzykontynentalny rejs przesiadkowy KLM odbywający się po locie obsługiwanym przez KLM, Delta Air Lines, Air France lub Kenya Airways.
 • Jeżeli jedna z powyższych sytuacji dotyczy Ciebie, prosimy o wypełnienie formularza zwrotu kosztów.

7.3 Możesz wnioskować o zwrot kosztów tylko poprzez stronę KLM.com.

8. Weryfikacja

8.1 Weryfikacja ksiąg rachunkowych KPMG, jednej z wiodących światowych sieci firm profesjonalnych świadczących usługi w zakresie audytu, opodatkowania i doradztwa, zapewnia zgodność zarówno norm emisji, jak i metod obliczania, zgodnych z międzynarodowymi normami i warunkami emisji dwutlenku węgla.