Warunki dotyczące usług „Wolne miejsce” i „Moja dodatkowa przestrzeń”

Rezerwując usługę „Wolne miejsce” lub „Moja dodatkowa przestrzeń” w klasie Economy podczas lotów obsługiwanych przez linie KLM, wyrażasz zgodę na następujące warunki.

1. „Wolne miejsce” / „Moja dodatkowa przestrzeń”

1.1 Termin „Wolne miejsce” oznacza miejsce znajdujące się obok Twojego miejsca w klasie Economy, które nie jest zajęte przez innego pasażera w czasie trwania lotu.

1.2. Termin „Moja dodatkowa przestrzeń” oznacza kilka miejsc znajdujących się obok Twojego miejsca w klasie Economy, które nie są zajęte przez jednego pasażera lub kilku pasażerów w czasie trwania lotu. W dalszej części tego tekstu termin „Wolne miejsce” będzie tożsamy z terminem „Moja dodatkowa przestrzeń”. Ponieważ opisane poniżej warunki dotyczą obu tych usług, termin „Wolne miejsce” oznaczać będzie to samo, co termin „Moja dodatkowa przestrzeń”.

1.3 Termin „Wolne miejsce” oznacza standardowe miejsce w klasie Economy, które można zablokować podczas odprawy za dodatkową opłatą.

1.4 Dokładamy wszelkich starań, aby umożliwić Ci zablokowanie „Wolnego miejsca”. Zastrzegamy sobie jednak prawo do ponownego przydzielenia „Wolnego miejsca” innej osobie nawet już po wejściu pasażerów na pokład ze względów operacyjnych i dotyczących bezpieczeństwa lub ochrony. Ostateczna decyzja zostanie podjęta w dniu lotu przez personel naziemny i załogę. Więcej informacji na temat zwrotów znajdziesz w artykule 3.

2. Warunki

2.1 „Wolne miejsce” możesz zablokować po zarezerwowaniu biletu na lot liniami KLM. Twój bilet podlega Ogólnym Warunkom Przewozu. Blokując „Wolne miejsce”, po spełnieniu warunków opisanych w artykule 2.2 poniżej, wyrażasz zgodę na te warunki dotyczące wyboru miejsca.

2.2 Blokując „Wolne miejsce”, oświadczasz, że wszystkie informacje podane przez Ciebie podczas składania wniosku o zablokowanie określonego miejsca są poprawne i że nie dokonujesz spekulacyjnego, fałszywego lub nieuczciwego zablokowania. Oświadczasz również, że blokujesz wybrane miejsce wyłącznie w imieniu własnym lub w imieniu osoby trzeciej, która upoważniła Cię do takiego działania. Wspomniana osoba trzecia musi również spełniać warunki określone w artykule 2.1.

3. Zwrot

3.1 Jeśli nie uda nam się zablokować wybranego przez Ciebie „Wolnego miejsca”, przysługiwać Ci będzie prawo do otrzymania zwrotu opłaty uiszczonej za „Wolne miejsce” na danym odcinku Twojej podróży, jeżeli:

  • Twój lot liniami KLM został odwołany.
  • Typ samolotu lub układ miejsc uległ zmianie podczas Twojego lotu liniami KLM i wybrane przez Ciebie „Wolne miejsce” nie jest już dostępne.
  • Nie udało Ci się dotrzeć na czas na międzykontynentalny lot liniami KLM po zakończeniu wcześniejszego lotu liniami KLM lub innymi liniami partnerskimi SkyTeam.
  • Skorzystaliśmy z przysługującego nam prawa do zmiany przydziału lub udostępnienia innej osobie wybranego przez Ciebie „Wolnego miejsca” przed lub po wejściu pasażerów na pokład ze względów operacyjnych i dotyczących bezpieczeństwa lub ochrony. Ostateczna decyzja zostanie podjęta w dniu lotu przez personel naziemny i załogę.
  • Jeśli wybrane przez Ciebie „Wolne miejsce” nie jest już dostępne, wniosek o zwrot kosztów związanych z zablokowaniem „Wolnego miejsca” zostanie złożony automatycznie.

3.2 W niektórych przypadkach linie KLM oferują zwrot kosztów, jeśli wniosek o zablokowanie „Wolnego miejsca” nie zostanie przyjęty. Wniosek o zwrot kosztów możesz złożyć, wypełniając formularz zwrotu.

3.3 Jeśli powyższe kryteria nie zostaną spełnione, zwroty nie będą realizowane.

Inne

Opisywana w tym tekście usługa umożliwia nam blokowanie wolnych miejsc w klasie Economy w zależności od ich dostępności. Nie obejmuje ona żadnych usług ani produktów innych niż te, które dotyczą cech danego rodzaju miejsca. Na pokładzie znajdują się miejsca, w przypadku których podniesienie podłokietnika znajdującego się między 2 siedzeniami nie jest możliwe. W przypadku wykupienia usługi „Wolne miejsce” lub „Moja dodatkowa przestrzeń” pasażer nie może zabrać dodatkowego bagażu (podręcznego). Oryginalne warunki dotyczące bagażu pozostają w mocy. Dotyczące ich informacje można poznać podczas procesu rezerwacji.