Warunki dotyczące dodatkowego bagażu

Czy kupujesz dodatkowy bagaż rejestrowany? Przeczytaj uważnie niniejsze warunki.

1. Zabieranie dodatkowego bagażu

1.1 Podczas rezerwacji lotu, dokonywania odprawy online oraz za pośrednictwem zakładki Moja Podróż, KLM umożliwia zabranie za dodatkową dopłatą większej ilości bagażu niż przewiduje limit, zgodnie z warunkami, którymi objęty jest bilet.

1.2 Prosimy mieć na uwadze, że w przypadku wylotów z niektórych lotnisk nie jest możliwe wykupienie dodatkowego bagażu na KLM.com. W takim przypadku prosimy udać się do stanowiska na lotnisku w celu załatwienia formalności związanych z dodatkowym bagażem.

1.3 Dodatkowy bagaż wykupiony z góry nie będzie wskazany na bilecie. Otrzymasz osobne potwierdzenie lub możesz sprawdzić swój limit bagażu w zakładce Moja Podróż.

Dowiedz się więcej na temat bagażu rejestrowanego

2. Zasady dotyczące wcześniej zakupionego dodatkowego bagażu

2.1 Wykupiony z góry dodatkowy bagaż może zostać wykorzystany wyłącznie w połączeniu z biletem, dla którego został on wykupiony. Jest on przypisany do osoby i nie można go nikomu przekazać. 2.2 Wykupiony z góry dodatkowy bagaż jest ważny dla podróży w jedną stronę (podróż tam lub z powrotem) do miejsca międzylądowania lub końcowego miasta docelowego, i wyłącznie dla lotów z KLM. 2.3 Ogólne warunki przewozu KLM są integralną częścią tych warunków. 2.4 Prosimy o upewnienie się, że wszystkie informacje podane podczas dokonywania rezerwacji i wcześniejszego zakupu dodatkowego bagażu są kompletne.

Dowiedz się więcej na temat bagażu specjalnego

3. Zwrot kosztów

3.1 O zwrot określonych kosztów wcześniej zakupionego dodatkowego bagażu mogą się Państwo się ubiegać, jeżeli:

(I) KLM nie jest w stanie obsłużyć Państwa lotu; lub (II) bagaż, dla którego zakupili Państwo z góry dodatkowy limit, został zagubiony i nie został odnaleziony w rozsądnym przedziale czasu.

3.2 Nie mogą się Państwo ubiegać o zwrot kosztów, jeżeli zdecydowali się Państwo anulować swój lot lub zabrać ze sobą mniej bagażu niż Państwu przysługuje na podstawie wcześniej zakupionej opcji dodatkowego bagażu. Jeżeli zdecydowali się Państwo zabrać więcej bagażu niż całkowity przydział, łącznie z wcześniej zakupionym dodatkowym limitem, uiszczają Państwo normalną dopłatę za nadbagaż.

3.3 Jeżeli mogą Państwo zmienić swój lot na podstawie warunków mających zastosowanie do Państwa biletu, to zakupiony wcześniej dodatkowy limit bagażu pozostanie ważny w połączeniu z Państwa zmienionym biletem.

3.4 Prośba o zwrot kosztów może być złożona jedynie przez naszą stronę internetową.

Dowiedz się więcej na temat rekompensaty i zwrotu kosztów