Warunki opcji Time to think („Czas do namysłu”)

Dzięki opcji Time to think możesz zablokować taryfę na dany lot na 3 dni. Przeczytaj uważnie niniejsze warunki.

1. Czas do namysłu

1.1 W przypadku rezerwacji online wykupienie tej opcji pozwala na podjęcie decyzji co do wybranego lotu maksymalnie w ciągu 3 dni. 

1.2 W trakcie Czasu do namysłu taryfa oraz warunki taryfy podane podczas rezerwacji wybranego lotu pozostaną niezmienione. 

1.3 Okres trwania Czasu do namysłu jest podawany przy wyborze tej opcji i zależy od momentu dokonania rezerwacji, miasta docelowego oraz warunków taryfowych wybranego lotu. 

1.4 Cena takiej opcji różni się w przypadku każdego biletu. Jest to kwota doliczana do ceny biletu.

1.5 Po wykupieniu opcji Czas do namysłu otrzymasz wiadomość na podany przez Ciebie adres e-mail. Aby potwierdzić rezerwację, kliknij link podany w wiadomości e-mail i dokonaj płatności online. Jeżeli okres trwania Czasu do namysłu wynosi więcej niż 24 godziny, przed upływem okresu ważności opcji otrzymasz przypomnienie na podany adres e-mail. 

1.6 Jeśli Czas do namysłu minie, opcja ta zostanie automatycznie anulowana. 

1.7 Ogólne Warunki Przewozu KLM stanowią integralną część niniejszych warunków. 

2. Zwroty kosztów

2.1 Koszt opcji Czas do namysłu nie podlega zwrotowi. Opcja ta dotyczy konkretnej osoby i jest niezbywalna.

3. Wykorzystanie Twoich danych kontaktowych

3.1 Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail będą wykorzystywane zgodnie z polityką prywatności KLM.