Warunki podwyższenia klasy podróży

Poniżej przedstawiamy podwyższenia klasy z Economy do Premium Comfort lub Business oraz z klasy Premium Comfort do Business.

1. Zmiana klasy podróży na wyższą

1.1 W trakcie odprawy online dokonywanej nie wcześniej niż na 30 godzin przed odlotem lub podczas odprawy w automacie na lotnisku, KLM oferuje pasażerom odpłatną opcję podwyższenia klasy podróży, z klasy Economy do klasy Premium Comfort na wybraną część ich podróży. Zdarza się, że opcja ta jest dostępna w obniżonej cenie. Istnieje również możliwość zakupu podwyższenia klasy podróży na tę część podróży podczas dokonywania odprawy online lub przy stanowisku odprawy na lotnisku, a także w naszych poczekalniach KLM Crown Lounge na lotnisku Amsterdam Schiphol bądź na pokładzie samolotu. W przypadku zakupu podwyższenia klasy do klasy Premium Comfort lub Business po wykupieniu miejsca w klasie Economy Comfort lub dowolnego innego miejsca, zapłacona już kwota zostanie odjęta od ceny podwyższenia.

1.2 Po wykupieniu podwyższenia klasy na daną część podróży, pasażer może korzystać z takich samych udogodnień jak inni pasażerowie klasy Premium Comfort lub klasy Business, odbywając część podróży objętą podwyższeniem. Dla członków programu Flying Blue, liczba uzyskanych Mil oraz zebranych punktów XP pozostanie taka sama, jak widnieje na pierwotnym bilecie. Jeśli podwyższenie klasy podróży zostanie opłacone gotówką, przydzielone zostaną dodatkowe Mile w oparciu o całkowitą kwotę w euro wydaną na podwyższenie.

1.3 KLM zastrzega sobie prawo do przydzielenia miejsca w klasie Premium Comfort lub klasie Business innemu pasażerowi, jeżeli będzie to konieczne z powodów organizacyjnych lub ze względów bezpieczeństwa. Ostateczna decyzja dotycząca przydzielenia pasażerowi miejsca w wyższej klasie podróży należy do personelu odpowiedzialnego za odprawę oraz załogi obsługującej dany lot.

2. Warunki wstępne

2.1 W przypadku wyboru miejsca znajdującego się obok wyjścia ewakuacyjnego, przepisy i regulacje nakładają na pasażera obowiązek udzielenia pomocy w przypadku ewentualnego zagrożenia. Osoba zajmująca to miejsce musi być zdrowa, sprawna, w pełni zdolna do poruszania się oraz nie może zażywać żadnych leków, które mogłyby negatywnie wpłynąć na wykonywane przez nią czynności.

2.2 Osoba ta musi również zagwarantować, że wszystkie informacje podane przez nią podczas składania wniosku o podwyższenie klasy podróży są prawdziwe i że nie będzie ona dokonywać rezerwacji o spekulacyjnych, fałszywych lub noszących znamiona oszustwa. Ponadto rezerwacji można dokonać tylko dla siebie lub dla innej osoby, reprezentowanej w uprawniony sposób.

3. Zwrot kosztów

3.1 Jeżeli nie zostanie Ci przydzielone miejsce w klasie Premium Comfort lub Business, mimo dokonania zakupu podwyższenia do tych klas, możesz ubiegać się o zwrot kosztów związanych z podwyższeniem do klasy Premium Comfort lub Business na tę część podróży, na którą podwyższenie zostało zakupione, jeśli:

(I) odwołaliśmy Twój lot,

(II) zmieniliśmy typ samolotu,

(III) nie zdążyłeś(-aś) na lot przesiadkowy KLM, AIR FRANCE, Delta Air Lines lub Kenya Airways,

(IV) skorzystaliśmy z naszego prawa do przydzielenia miejsca w klasie Business innej osobie z powodów organizacyjnych lub ze względów bezpieczeństwa.

3.2 Aby ubiegać się o zwrot kosztów, wypełnij ten formularz.

3.3 Jeżeli powyższe warunki nie zostaną spełnione, nie przysługuje Ci zwrot kosztów.