Wi-Fi podczas lotu

Widzisz logo Wi-Fi na pokładzie? Oznacza to, że możesz pozostać w kontakcie ze znajomymi i rodziną nawet w przestworzach. Dowiedz się więcej o tym, jak wykupić dostęp do sieci Wi-Fi i korzystać z niej podczas lotu.

Pakiety Wi-Fi

Jeśli podczas Twojego lotu dostępna jest sieć Wi-Fi, możesz zakupić jeden z pakietów Wi-Fi z naszej oferty. Dostępność pakietów zależy od miasta docelowego i rodzaju samolotu, którym lecisz.

Jak się połączyć?

Z sieci Wi-Fi możesz zacząć korzystać od razu po zajęciu miejsca na pokładzie samolotu, a w niektórych krajach krótko po starcie. Po prostu przełącz urządzenie na tryb samolotowy, połącz się z naszą siecią WiFi i podążaj za instrukcjami pojawiającymi się na ekranie.

Po podłączeniu urządzenia do sieci otworzy się „portal pokładowy”. Za jego pomocą możesz aktywować Pakiet wiadomości lub uaktualnić swój pakiet internetowy, jeśli nie został on uaktualniony wcześniej. Portal umożliwia też sprawdzenie aktualnego statusu lotu i zarezerwowanie atrakcji w mieście docelowym.

Wifi and World Business Class